Ga toch weg!

Een jaar na het oplopen van hersenletsel heeft bijna de helft van de mensen geen of beperkt ziekte-inzicht. Dat betekent dat hun omgeving belemmeringen in hun functioneren ziet maar dat zij zelf geen problemen ervaren. In het boek "Heb ik een probleem dan?" beschreef Arno Prinsen drie typen cliënten: de voorbijganger, de zoeker en de klant, ieder met een andere mate van ziekte-inzicht. Als je als hulpverlener hierbij aansluit dan heeft de behandeling of begeleiding meer effect. Maar hoe doe je dat?

Het boek "Ga toch weg!" geeft antwoord op die vraag. Arno Prinsen ontwikkelde samen met de Maastricht University het instrument SADL-3 waarmee je een inschatting kunt maken van de mate van ziekte-inzicht van een cliënt met hersenletsel. In het boek legt bij bovendien uit hoe je de verschillende typen cliënten kunt benaderen zodat je zo goed mogelijk bij hen aansluit. De lezer krijgt praktische tips en interventies aangereikt, zoals de gevoelsreflecties, het ABC-schema, doelkaarten en gedragssuggesties. 

Nieuwsgierig? Het boek is te bestellen via de uitgever Breindok (www.breindok.nl)

ISBN 978-94-92649-07-2