Ondersteunen van cliënten en hun naasten

In 2019 is het "Handboek Steunend Relationeel Handelen, werken aan herstel en kwaliteit van leven" gepubliceerd. In dit boek heeft Arno Prinsen samen met Ellen Witteveen een hoofdstuk geschreven over hoe je mensen met hersenletsel en hun naasten herstelgericht kunt ondersteunen. Het hoofdstuk heet Samen (K)oplopen. Het hoofdstuk beschrijft hoe ingewikkeld samen oplopen soms is als er inzicht problemen zijn bij degene met hersenletsel of de naaste. Samen oplopen, oftewel samen de ingrijpende gebeurtenis die hersenletsel meestal is, wordt dan ingewikkeld. In de praktijk zien we dan bijvoorbeeld dat de een aan het wennen is dat hij net een een verpleeghuis is gaan wonen en de ander denkt hoe hou ik het financieel gezond. Kortom dan is er geen sprake van samen oplopen. Ben je geïnteresseerd geraakt? Als je op onderstaand plaatje klikt dan kom je bij de website waar je dit boek kan bestellen.

Het ISBN nummer is: 978 90 8850 818 9